Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.vrijdag 23 maart 2018

Rien n’est pardonné (2017), documentaire van Vincent Coen en Guillaume Vandenberge


Geen geweld maar kennis inzetten tegen ideologische vijand

Vijf jaar na de indrukwekkende documentaire Cinéma Inch’allah! over de kloof tussen kunst en leven, portretteren de Belgische documentairemakers Vincent Coen en Guillaume Vandenberge de strijdbare Marokkaanse activiste Zineb El Rhazoui (Casablanca, 1982) die op 8 maart j.l. in de Balie een lezing gaf in het kader van de Internationale Vrouwendag. De lezing kreeg veel aandacht omdat Zineb, zoals ik haar naam zal afkorten, geen beveiliging kreeg vanuit de rijksoverheid zodat men die zelf moest organiseren. Vincent Coen en Guillaume Vandenberge volgden Zineb al vanaf 2011 toen zij in haar geboorteland een van de initiatiefnemers was van de Arabische lente. Deze werd helaas gevolgd door een kille winter.

De eerste beelden van Zineb komen uit Rabat waar ze haar schooltijd doorbracht. Daarna vertrok ze naar Frankrijk om godsdienstsociologie te studeren. Ze vertelt dat veel vrouwen in de Arabische wereld een dubbelleven leiden en dat zij niet van plan is om zich daaraan te conformeren. Integendeel, ze wil de spookreputatie van de Arabische vrouw doden en vooral zichzelf kunnen zijn, waaronder ook recht hebben op vrije seks. Ze zet zich daarom in om voorlichting te geven aan jonge vrouwen die onverhoopt zwanger raken.

Het extreme geweld in de maatschappij heeft haar gemaakt tot wie zij is, zegt ze. Zij wil haar hoofd hooghouden en zich niet door de machthebbers klein laten maken. Ze doet in 2011 een oproep voor meer democratie in Marokko, maar de burgerrechtenbeweging, die naar aanleiding van de eerste grote demonstratie in februari 2011 de naam 20 februaribeweging kreeg, wordt wreed onderdrukt, waarop Zineb in 2012 het land uitvlucht, zich opnieuw in Parijs vestigt en daar gaat meewerken aan het satirisch tijdschrift Charlie Hebdo.

Ze laat zien dat ze zich in het team als een vis in het water voelt omdat haar ideeën en werk met elkaar in harmonie zijn. De saamhorigheid neemt toe naarmate de protesten tegen de anti islamitische koers van het blad luider worden. In het kantoor van Charlie Hebdo wordt brandgesticht. Zineb ziet de bedreiging overal om zich heen groeien, maar schrijft toch samen met Charb het boek La vie de Mohamet en gebruikt daartoe de sira, een bron van de koran. Haar vrees voor het islamitisch fascisme, zoals ze dat noemt, neemt echter alleen maar toe.

Het drama vindt plaats op 7 januari 2015. Als Zineb in Marokko is wordt een tiental medewerkers van het tijdschrift in koele bloede gedood. Zineb kan niet begrijpen dat een paar dagen later alweer de verderfelijke ideeën geuit worden. Op Twitter wordt haar dood zevenduizend maal aangekondigd. Zineb krijgt politiebescherming en moet daar tot op de dag van vandaag mee omgaan. Na zes maanden van hotel naar hotel gevlucht te zijn, krijgt ze een eigen woning.

Het vervolg blijft schokkend vanwege de latere moordpartijen in en rond de Bataclan en de aanslag in Nice. Zineb is wanhopig en roept alle partijen in Syrië op tot het stoppen met geweld. Ze is inmiddels zwanger en vraagt zich af of haar baby straks in een gepantserde automet haar mee moet. Door haar ontsnapping van de dood heeft ze ook het leven meer leren waarderen. Ze geniet van het nieuwe leven dat met de komst van haar dochter in huis komt. Een straal licht in een verder moeilijk bestaan.   

Hier de bevlogen oproep van Zineb aan het eind van de documentaire om het geweld te staken, hier mijn bespreking van Cinéma Inch’allah!

donderdag 22 maart 2018

Recensie: Glorie (2017), Patricia Jozef


Humoristische roman over de plaats van kunst in ons leven

De Vlaamse filosofe en schilderes Patricia Jozef (1975) dingt met Glorie mee naar de ANV Debutantenprijs en maakt daarop een goede kans vanwege de verrassende thematiek die ze in haar debuutroman naar voren brengt. Kunst en leven vormen de achtergrond van twee portretten die op het eind op verrassende wijze samengesmeed worden.

In het eerste gedeelte horen we het verhaal van Marcel Jacobs die filosofie heeft gestudeerd maar al drie jaar vruchteloos solliciteert naar een baan en daarom de zorg op zich heeft genomen voor zijn dochter Mette, zijn stiefzoon Baba en zijn moeder Elvire. Hij heeft in die tijd wel begrepen dat zijn onvermogen om werk te vinden niet aan hemzelf ligt en dat therapie de complexiteit van het leven tekort doet. Hoewel hij een hekel heeft aan lesgeven komt hij toch in zo’n baan terecht als hij, met de nodige verzinsels over zijn werkervaring, wordt aangenomen als eventmanager op de Vlaamse Tennier academie.

Hilarisch zijn de fragmenten tijdens zijn sollicitatie met directeur Bubber en diens assistente Sarma Pijl en zijn eerste kennismaking met collega’s die hem vooral vijandig gezind zijn, want met de eventmanager gaat het kunstonderwijs volgens hen een verkeerde kant op. De leerlingen kunnen het echter goed met hem vinden en dat is omgekeerd ook zo, al had Jacobs dat niet verwacht. Het valt hem dan ook rauw op zijn dag als Bubber op een ochtend met Jerome, een andere filosofie docent komt aanzetten. Naast de nodige hand en spandiensten voor zijn oude maar nog steeds koppig standhoudende moeder die inmiddels hulp krijgt - al is dat niet van harte - , richt Jacobs zich op het organiseren van events, tot hij tenslotte, voor de lezer totaal onverwachts, de laan wordt uitgestuurd.

In het tweede gedeelte verandert het perspectief honderdtachtig graden naar dat van kunstenares Bodine Boureaud’hui, bekend van een Biënnale in Venetië, die eerder door Sarma werd voorgesteld als gaste voor een event. Ze neemt deel aan een congres in Berlijn onder de titel The artist as a researcher dat Jacobs nog voor zijn ontslag heeft georganiseerd. Vanwege een uitbarsting van een vulkaan op IJsland kunnen Bubber, Sarma en Jerome niet terugvliegen en regelen daarom dat ze in de auto met Bodine terugreizen. Ze heeft er aanvankelijk weinig zin om hen mee te nemen, maar wil toch meer weten over het ontslag van Jacobs. Tussen het reisverslag door horen we haar hele levensverhaal en haar opvattingen over kunst die heel wat minder zwaarbeladen zijn dan de theoretische ideeën die Sarma Pijl erop nahoudt.

Naast interessante standpunten over de plaats van kunst in de moderne maatschappij, is er ook veel plaats voor humor in de roman. De personages Bubber, Sarma Pijl en Jerome komen sterk uit de verf net als die van Elvire in het eerste gedeelte. Hilarisch is bijvoorbeeld het bezoek dat Jacobs met zijn moeder aan H&M brengt. Jozef spaart het gebruik van plastische taal niet en dat maakt de roman naast verheven ook heerlijk laag bij de gronds, hetgeen overeenkomt met de kunstopvattingen van Bodine.   

Stilistisch in het eerste gedeelte af en toe wat hobbelig. maar dat is eerder een voordeel in een tijd waarin alles zo perfect dient te zijn. Meer moeite had ik met de toon van Jacobs, die niet helemaal trefzeker door een vrouw beschreven wordt, al kon ik daar tijdens het lezen niet precies de vinger op leggen. Hoewel ook het levensverhaal van Bodine beknopter had gekund, blijft de roman als geheel door de gedachten over kunst, de humor en vooral het sterke eind, fier overeind.

woensdag 21 maart 2018

Esther Gerritsen over De trooster, VPRO Boeken, 18 maart 2018


De medemens staat de eigenliefde in de weg

In de nieuwe roman De trooster maakt Esther Gerritsen een uitstapje naar het geloof uit haar kindertijd. Ze situeert het verhaal in een klooster waar het geloof in een natuurlijke omgeving beleefd kan worden. Carolina Lo Galbo ondervraagt haar over dat geloof en over haar antwoorden denkt Gerritsen serieus na waardoor er weer eens een echt gesprek plaatsvindt.   

Lo Galbo opent het gesprek met de uitspraak van de voornaam van Henry Loman, voormalige staatssecretaris van Financiën, die vanwege een schandaal zijn baan kwijt raakte. Deze Loman wordt ingeleid in het klooster door conciërge Jacob, de hoofdpersoon van het boek.
Gerritsen antwoordt dat ze als schrijfster niet hoeft na te denken over de uitspraak van namen maar geeft de voorkeur aan de Hollandse naam boven de Engelse. (Dit komt overeen met de uitspraak in het luisterboek, rs.)

Lo Galbo vraagt naar de reden van locatie van het verhaal in een klooster.
Gerritsen antwoordt dat dit een vanzelfsprekende omgeving is als het om de verhouding met God gaat. Ze heeft zelf aan een paasretraite meegedaan om over de gang van zaken in een klooster te kunnen schrijven. De katholieke liturgie kende ze al uit haar jeugd in de omgeving van Nijmegen. Als kind was ze geïntrigeerd door de persoon van Jezus en probeerde hem in al zijn goedheid na te volgen, hetgeen steeds op een teleurstelling uitliep, maar het verhaal van de man die de zonden van de wereld wegneemt inspireert haar nog steeds. Ze leerde begrijpen dat de zonde overeenkomt met onze natuurlijke staat en dat we niet perfect hoeven te zijn, hetgeen voor haar bevrijdend werkte. Ze kan zichzelf daardoor gemakkelijker vergeven als ze weer eens in de fout gaat.   

Lo Galbo merkt op dat hoofdpersoon Jacob dat minder goed kan.
Gerritsen zegt dat hij in harmonie is als hij alleen is, maar dat dit gevoel gemakkelijk door anderen onderuit gehaald wordt, waardoor hij een hekel aan zichzelf krijgt en zijn eigenliefde kwijtraakt.

Lo Galbo vraagt of zij dit herkent.
Gerritsen beaamt dat het lastig is om een positief zelfbeeld vast te houden in contact met anderen. Ze zegt dat niemand haar zo aardig vindt als zijzelf en dat ze het oordeel van anderen over haar vreest.

Lo Galbo begrijpt dat ze zich als schrijver een God kan wanen.
Gerritsen vindt het heerlijk om midden in het verhaal te zitten en het alle kanten op te kunnen sturen, zonder dat een ander daar invloed heeft. Ze vertelt dat ze eerst nog een hele vergevende vrouw in het boek had gewild, maar dat ze die er weer heeft gelaten.

Lo Galbo merkt op dat het daarom om een mannenvriendschap gaat.
Gerritsen zegt dat Loman op zoek is naar iets anders in zijn leven, dat kinderlijke geloof, die goddelijke vonk en dat Jacob vereerd is met zijn aandacht. Zelf is ze, naast de persoonlijke kant van het geloof, nog steeds onder de indruk van de rituelen. Ze was daar al mee bezig in Amsterdam waar ze af en toe een katholieke kerk in de buurt bezoekt.   

Hier een leesfragment op de site van Athenaeum Boekhandel dat begint met de veel geciteerde openingszin. 

dinsdag 20 maart 2018

Worsteling van de Groenmens, Tegenlicht, 18 maart 2018


Alle beetjes helpen

Onder de vreselijke titel Worsteling van de Groenmens, die, net als de Gutmensch, eraan doet denken dat we het over een bijzondere categorie mensen hebben, terwijl het juist over ons allemaal gaat, presenteert regisseur Jorien van Nes een uitzending waarin onze worsteling met duurzaam gedrag duidelijk tot uitdrukking komt. Hoe kunnen we een gedragsverandering in de richting van minder vlees eten, minder luxegoederen kopen en minder vliegen realiseren, zonder dat we onze aanspraak op geluk hoeven op te geven? In de uitzending wordt, hoewel dat niet met zoveel woorden gezegd wordt, duidelijk dat materiële welvaart en geluk weinig met elkaar te maken hebben.

De reis langs personen die worstelen met hun ecologische voetafdruk begint met een cursus in Helmond onder leiding van klimaatcoach Manu Busschots waar deelnemers uit verschillende levensgebieden met elkaar in gesprek gaan over hun gevoelens rond het onderwerp klimaatverandering en stappen die zij, onder het motto verbeter de wereld en begin bij jezelf, kunnen ondernemen om zich duurzamer te gedragen. De discussie brengt commentator Chris Kijne tot de vraag waar we moeten beginnen en of we dat eigenlijk nog wel kunnen in ons moderne leven waarin een vliegvakantie of een elektrisch apparaat tot de vaste ingrediënten van ons bestaan behoort.

Interieur ontwerper Babette Porcelijn wilde wel eens weten wat de impact van verschillende sectoren op het gebied van duurzaamheid is en schrok van het feit dat containerschepen, die veel goederen vervoeren, enorm veel CO2 uitstoten. De consument zou een belangrijke rol kunnen spelen door het terugdringen van deze vervuiling door minder spullen te kopen die in verre landen geproduceerd worden. Ze leerde ook dat de verborgen impact van de vervuiling, waaronder de ontbossing voor de productie van veevoer, tachtig procent van de vervuiling bedraagt, waardoor we vijf keer zoveel slagkracht kunnen ontwikkelen. Ze liet een onderzoeksinstituut uitrekenen wie de grootste vervuilers in ons leven zijn en kreeg te horen dat dit elektronische apparaten zijn. Het maken van een laptop staat gelijk aan het openhouden van tweeduizend zwembaden en een retour Bali dient gecompenseerd te worden door het planten van duizend bomen. Vlees zorgt voor dertig procent van onze voetafdruk. Een kilo daarvan kost vijftienduizend liter water en de nodige door de dieren geproduceerde broeikasgassen. Ze wil niet vermalen worden door Ecorexia, maar zich richten op een gelukkig bestaan.

De Amerikaanse klimaatdeskundige Renee Lertzman, schrijfster van Environmental melancholia, vertelt dat de werking van ons brein ervoor zorgt dat we apathisch worden, omdat het zich afsluit uit zelfverdediging. We hebben te maken met cognitieve dissonantie, een innerlijke tegenstrijdigheid tussen gevoel en gedrag, die, als we ons dat eenmaal bewust zijn, ook tot ander gedrag kan aanzetten. In plaats van klimaatverandering te benaderen via ons limbisch systeem kunnen we het beter bekijken vanuit de neo-cortex.

Evelien Matthijssen woont met haar gezin (zie foto) in de Ardennen en heeft een voetafdruk die nauwelijks zichtbaar is omdat ze geen apparaten met snoeren gebruikt en de wasmachine op wind- en zonne-energie laat werken. Ze doet dat niet om goed te doen, maar omdat het haar een goed gevoel geeft. Anders hou je het ook niet vol, zegt ze. et  
Ze geeft ook cursussen waarbij men leert om een groene leefstijl te ontwikkelen. Ze zegt dat het niet altijd nodig is om met een ander in discussie te gaan, want die ander wil vaak een confrontatie uitlokken.

De Amsterdamse ecoloog Thiëmo Hielbron, inmiddels in de Duurzame Top 100, richt zich op de jongere generatie om het milieubewustzijn te vergroten. De zussen Kroon in Amersfoort proberen zero waste over te houden. Ze kopen daarom zonder verpakking en nemen zelf de nodige potten en glazen mee naar de winkel of het afhaalkeuken.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, hier meer over de meet-up vanavond in Pakhuis de Zwijger. Deze uitzending waarin Jorien van Nes, Manu Busschots en Babette Porcelijn aan het woord komen, is vanaf 20.00 uur via een livestream te volgen.

maandag 19 maart 2018

Mensje van Keulen over Neerslag van een huwelijk, VPRO Boeken, 18 maart 2018


Scheiding legt sfeer van de jaren zeventig bloot

Het is alweer bijna zeven jaar geleden dat Wim Brands in gesprek ging met Mensje van Keulen (Den Haag, 1946) over haar verhalenbundel De verhalen, die ter gelegenheid van haar 65 ste verjaardag verscheen. Inmiddels praat Carolina Lo Galbo met haar over de tijd waarin haar huwelijk op de klippen liep, samenvallend met de zwangerschap en de geboorte van haar zoon. Dit relaas verschenen onder de titel Neerslag van een huwelijk is de neerslag van haar dagboek uit de jaren 1977 tot en met 1979, dat ze voor de gelegenheid enigszins bewerkt heeft. 

Lo Galbo wil graag weten waarom ze oude wonden weer openrijt.
Van Keulen antwoordt dat het om een periode van veertig jaar geleden gaat, vervat in schriften die ze volschreef vanuit 1975 toen ze vanwege een writers block en de dood van collega schrijvers als Heere Heeresma een dagboek ging bijhouden. Ze schreef daarover een column naar aanleiding van een dagboekbijlage van VN. Ze stelde daarin dat ze spijt had dat ze er ooit aan begonnen was en dacht erover om de schriften, negentig in getal, maar weg te doen, toen bleek dat het Letterkundig Museum erin geïnteresseerd was. Daarop begon Van Keulen met een lichte redactie van de soms onleesbare tekst. Ze schreef de aantekeningen over, haalde een enkele regel weg en verwijderde herhalingen.

Lo Galbo memoreert dat Mensje van Keulen meteen succes had met haar debuutroman Bleekers zomer (1972) en dat Neerslag van een huwelijk inzicht geeft in de tijdgeest van de jaren zeventig, waarin overspel in het kunstzinnige milieu aan de orde van de dag was.
Van Keulen antwoordt dat ze in Alle dagen laat (2006), waarin ze haar dagboekaantekeningen vanaf 1976 tot 2006 verwerkte, al huwelijksproblemen had. Haar ex-man had toen als een verhouding met een andere vrouw en zij kon dat niet verdragen. In die dagen bood het dagboek haar troost maar het was heftig om in detail over die tijd terug te lezen. Zo’n dagboek is heel anders dan een roman waarin ze een conflict aan de orde stelt en daarover fantaseert. Vaak gaat het daarbij om een tegenpool van zichzelf. Dit gaat veel meer over haarzelf, open en bloot. Achteraf had ze gewild dat ze weggelopen was, maar haar katholieke achtergrond en het feit dat ze trouw wilde blijven aan haar eerste liefde maakten dat moeilijk.

Lo Galbo zegt dat zij vele thema’s, zoals de kinderwens, behandelt zonder te psychologiseren.
Van Keulen antwoordt dat ze hoopt dat anderen daar iets aan hebben, ook namens de zeventigduizend kinderen uit gescheiden gezinnen. Jongere vrouwen zouden na moeten denken voor ze aan kinderen beginnen. Het boek eindigt echter met een happy end. Haar zoon mocht alleen de laatste bladzijde lezen. 

Lo Galbo concludeert dat ze een eenzame zwangerschap had.
Van Keulen schrikt daarvan, maar zegt dat ze er ook nog een aardige kleinzoon aan heeft overgehouden. Ze heeft in ieder geval van de jaren zeventig het idee overgehouden dat seks niet zaligmakend is. De titel van haar eerdere roman Liefde heeft geen hersens (2012) zou ook op Neerslag van een huwelijk kunnen slaan. Ze liet haar ex-man weten dat hij het boek als fictie zou kunnen zien en zegt dat hij ook een zwakke kant had, bijvoorbeeld in zijn onvermogen voor een vrouw te kiezen, maar verder wil ze daar niet over nadenken.

Hier mijn verslag van het gesprek dat Brands met Mensje van Keulen had, hier haar website.

zondag 18 maart 2018

Annette Kouwenhoven, Portretten van toneelspelers, Radio de Richel, 14 april 2017


Op zoek naar de gaten in de toneelstukken van Shakespeare

Czeslaw de Wijs, medeoprichter van ’t Barre Land en Jochum Veenstra, acteur van De Theatertroep, praten in boekhandel Sternheim in Frascati met Annette Kouwenhoven (Portugaal, 1956). Ze is vanaf het begin van haar toneelloopbaan betrokken geweest bij Maatschappij Discordia, die in 1981 werd opgericht. De laatste jaren speelt ze jaarlijks een leerstuk met Maureen Teeuwen en Miranda Prein in Weiblicher Akt, een formatie die toevallig tot stand gekomen is naar aanleiding van een inspectie van een zaal die te klein was voor het bedoelde toneelstuk.

Het gesprek begint met een verhaal van Kouwenhoven over gunfilms die zij samen met haar studiegenoten Gerrit Bons en Willem Kwakkelstein wilde gebruiken voor een voorstelling over hun eigen verhouding tot de Tweede Wereldoorlog. Hoewel ze de films wel in bezit kregen dezen ze daar verder niets mee, maar de samenwerking werd voortgezet en wel op de zolder van het oude Shaffytheater, het huidige Felix Meritis aan de Keizersgracht.

Een van hun stukken was gebaseerd op een interview met de vader van een van de spelers over de politionele acties. Daarna speelde ze de rol van Prospero in The tempest (De storm) van Shakespeare. Kouwenhoven spreekt vol bewondering over diens teksten die dieper gaan dan zij ooit dacht en die zij onder andere in Lady Macbeth met Weiblicher Akt aan het uitboren is. In deze voorstelling kijkt ze, net als in Vanuit Iokaste, schuin tegen de wereld aan en zoekt daardoor naar de gaten. Ze ontdekte dat jvoorbeeld in Macbeth een gat van vijftien jaar zit waarin een kind had kunnen opgroeien.

Een feministe heeft Kouwenhoven zich nooit gevoeld. Ze ziet zich eerder als mens hoewel ze begrijpt dat men af en toe stelling moet nemen. Een opmerking over het ontdekken van haar eigen gaten, is helaas aan de interviewers niet besteed. Ze wil in ieder geval niet haar rol oplepelen maar ook steeds de woorden van haar personage opnieuw horen. Ze wil een rol niet meer spelen als een trui die gaandeweg steeds meer uitlubberde. Ook het contact met de zaal, die steeds een ander karakter heeft, speelt daarbij een rol. Diepte is nodig om de bedoeling over te brengen.

Veel bewondering heeft ze voor Thomas Bernard, die met het verwoorden van onderbuikgevoelens zijn tijd ver vooruit was. Omdat dit inmiddels gemeen goed geworden is, vragen zijn stukken om een andere benadering. Kouwenhoven vindt het interessanter om na te denken waarom een stuk van hem dat ze in Gent speelde, niet loopt dan over een succes. Ze zegt dat de inhoud van klassieke werken vaak over andere zaken gaan dan men denkt en wil vooral niet dogmatisch in haar opvattingen daarover zijn.

Volgens De Wijs heeft ze een dramaturgische instelling. Ze verklaart dat uit het feit dat Jan Joris Lammers, die ook aangesloten is bij Weiblicher Akt, door diens vader vaak na afloop van een voorstelling gevraagd werd waar het stuk over ging en dat hij dan niet de inhoud moest gaan navertellen maar de betekenis van wat hij gezien had. Dat laatst houdt ook haar bezig, zo blijkt wel uit het feit dat ze zegt dat veel tijd besteedt aan nadenken.  

Ook haar voorliefde voor Georges Perec {Parijs, 1936) komt naar voren. Hij begreep heel goed hoe nutteloos onze handelingen zijn en toneelspelen, waarbij men vorm geeft aan hetgeen verdwijnt is daarvan een goed voorbeeld. Het leven is een verdwijntruc, begreep de man die zijn ouders al vroeg in de Tweede Wereldoorlog kwijtraakte al verwoordt hij dat in zijn boeken op humoristische wijze. In dat verband komen ook de morele striptekeningen van Moebius, een pseudoniem van Jean Giraud, ter sprake die ze kent uit haar kindertijd. Maar het blijft toch Shakespeare die haar voorliefde heeft door de emoties die hij onder anekdotes blootlegt.

Hoewel ze nadenken belangrijker vindt dan schrijven, denkt ze nog wel na over een idiosyncratische theaterencyclopedie, waarin ze bijvoorbeeld de lawaaierige, oude vrachtwagen zou kunnen beschrijven waarmee ze vroeger in de winter naar Gent gingen. Toneel is een vertaalslag net als andere vormen van kunst en daarmee een interpretatie van datgene wat we niet weten, zoals ze dat ook al ziet bij spelende kinderen.   

Hier mijn bespreking van Vanuit Iokaste, hier een link naar het interview.

zaterdag 17 maart 2018

Filmrecensie: On the road (2012), Walter Salles


Sterke verfilming van cultroman

Vier jaar na Linha de Passe, over het overleven in en miljoenenstad, maakte de Braziliaanse regisseur Walter Salles (Rio de Janeiro, 1956) een fantastische mooie film over het gelijknamige boek On the road, waarin Jack Kerouac een verslag doet van zijn vriendschap met de, vooral in seksuele zin, losbandige Neal Cassidy. Aan het eind van de film laat Salles de rol behang zien waarop Sal Paradise in de rol van Kerouac alle reiservaringen op de typemachine vastlegt. De verschillende plaatsen en staten waar ze samen heen reisden worden ook in typeletters weergegeven.

De film begint met een mooi lied van een man die over een stoffige weg loopt en zich na de dood van zijn vader nergens thuis voelt. Deze man is Sal Paradise, de zoon van Leo, die enkele maanden daarvoor overleden is. We zijn in New York aan het eind van de jaren veertig. Sal ontmoet zijn vrienden Carlo en Dean, die hem eerder vanuit een strafinrichting heeft geschreven dat hij inmiddels getrouwd is met de zestienjarige Marylou. De jongemannen drinken een biertje en roken een joint. Omdat de vader van Sal gezegd heeft dat hij geen eelt op zijn handen heeft wil hij graag de wereld in en wel met Dean die Proust leest en hem doet denken aan zijn broer. Hij neemt afscheid van zijn moeder en volgt al gauw liftend Marylou, Carlo en Dean die met de bus vertrokken zijn naar Denver.

Zijn ervaringen legt hij vast in een boekje dat My life on the road heet. Hij beschrijft daarin ontmoetingen met personen die hem een lift geven, zoals een chauffeur in Nebraska die dynamiet vervoert of een waanzinnige rit met dronken werklieden in een laadbak. Eenmaal in Denver hoort hij dat Dean inmiddels een ander liefje heeft, Camille, een decorontwerpster. Hij brengt de tijd afwisselend met Camille en Marylou door terwijl Carlo een schoonmaakbaantje genomen heeft. Carlo zou ook wel wat met Dean willen en droomt er tegelijk van een groot en kort levend dichter te worden. Op weg naar een nachtclub meent Dean zijn vader te zien die volgens hem daar moet rondhangen, maar dat blijkt hem niet te zijn. Dean heeft een vriendinnetje voor Sal op de kop getikt maar die heeft meer met Terry die hij in de bus ontmoet, waar hij brutaalweg naast haar gaat zitten. Samen plukken ze katoen in Selma maar tenslotte blijft Terry met haar jonge zoon daar toch achter.

Sal gaat terug naar New York om een boek te schrijven maar merkt dat hij toch nog niet genoeg beleeft heeft. In 1948 is het met kerst bij zijn zus in North Carolina als Dean, Marylou en vriend Ed daar opduiken. Dean biedt aan de moeder van Sal terug te rijden naar New York, maar dat gaat met de nodige problemen, waarop Carlo het voor gezien houdt. Na het nieuwjaar in New York gevierd te hebben, vertrekken Dean, Marylou, Sal en Ed naar het zuiden omdat Ed daar zijn vriendin Galatea bij een vreemd gezin gedumpt heeft. De tijd die ze daar doormaken is een van de hoogtepunten van de film. Galatea is furieus dat Ed met Dean vrijt, maar de vrouw des huizes doet haar een middel aan de hand om te zorgen dat hij bij haar blijft.

Dean, Marylou en Sal gaat verder richting Californië. Omdat Dean in San Francisco naar Camille gaat die inmiddels een kind van hem heeft, besluit Marylou terug te gaan Denver en daar een zeeman aan de haak te slaan. Dean wordt weggestuurd door Camille omdat hij niet erg een vader wil zijn en vertrekt naar Denver om zijn vader te zoeken. Sal is blut maar zijn aantekeningenboekje is vol en daarom gaat hij terug naar New York. Tenslotte volgt nog een reis met Dean door Mexico, waarbij Sal lijdt aan dysenterie, maar daarna is het wel gedaan met de vriendschap. Sal zit hij wel zo vol dat hij besluit om zijn ervaringen op behangpapier te tikken.
   
Hier de trailer, hier mijn bespreking van Linha de Passe.