Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.maandag 23 oktober 2017

Onno Blom over Het litteken van de dood, VPRO Boeken, 22 oktober 2017


Kunstenaar zet de droevige werkelijkheid in leven en werk naar zijn hand

Biograaf Onno Blom (1969) voltooide na tien jaar de biografie over Jan Wolkers onder de titel Het litteken en de dood. Het is tevens zijn proefschrift. De titel is ontleend aan een litteken dat Wolkers (Oegstgeest 1925 – Texel 2007) als klein kind opliep en dat hem stempelde met het teken van Kain, de wraakzuchtige broer uit de bijbel. Blom vertelt tegen Jeroen van Kan hoe hij biograaf van Wolkers werd. Hij kende hem vanuit zijn tijd als redacteur van de Bezige Bij. Toen hij daar in 2006 wegging nodigde Wolkers hem op Texel uit en was het pleit snel beslist. Blom had al eerdere biografische schetsen van Komrij en Mulisch afgeleverd en noemt de biografie een mooi genre. Wolkers was daarbij een mysterie. Zijn werk riep de vraag op of niemand, zoals hij zei, dichter bij de waarheid bleef dan hijzelf.

Van Kan noemt Wolkers een type schrijver bij wie het steeds draait om dezelfde kernmomenten, zoals de dood van zijn broer.
Blom antwoordt dat diens schrijven een manier van bezweren is. Hij begint zijn biografie daarom met de geboorte van de kunstenaar nadat zijn broer in 1944 aan difterie aan het sterven was. Hij werd zodanig verteerd door verdriet dat hij een zon tekende die stilstond, alsof hij daarmee de tijd kon stilzetten en de dood kon stoppen. Hij besefte dat God, zoals hij in zijn gereformeerde jeugd had geleerd, niet almachtig was en besloot zijn eigen hemel en aarde te scheppen.

Van Kan toont een fragment uit het VPRO programma Het gesprek uit 1968 waarin Wolkers praat over zijn toneelstuk Wegens sterfgeval gesloten waarin hij de opstanding zonder gewilde spot op de hak neemt. Van Kan ziet daarin dat hij het verleden voortdurend laat terugkomen.
Blom zegt nog eens dat Wolkers steeds weer dwangmatig probeerde de dood te bezweren, ook door zelf voluit te leven, ook in seksuele zin. Hij kon echter de dood, ook van zijn dochtertje en zijn vader, niet kwijtraken. Hij was dan ook elke dag aan het werk als schrijver en beeldhouwer. Als ambachtsman wist hij wat hij deed. Hij gebruikte niet alleen de oerkracht maar gaf die ook vorm.

Van Kan toont nog een ander fragment uit 1981 uit het programma De schrijver waarin hij vertelt dat men leerlingen enthousiast moet maken voor literatuur.
Blom zegt dat hij veel oudere gedichten uit zijn hoofd kende. De onmatigheid kwam hierin ook weer terug.

Van Kan zegt dat er twee typen biografen zijn, zij die de persoon kennen en zij die de persoon moeten reconstrueren en dat het eerste niet het simpelste is.
Blom antwoordt dat hij voor een belangrijk deel ook bij het tweede type hoort omdat Wolkers overleed voordat ze samen de vorm van de biografie hadden kunnen doornemen. Daarna stond hij er alleen voor. Hij probeerde in zijn archief op Texel te overhalen of de waarheid die Wolkers had beschreven klopte met de werkelijkheid. Hij ontdekte dat Wolkers geluidsopnames had gemaakt van gesprekken, bijvoorbeeld met zijn model Annemarie Nauta, die hij in zijn roman Turks fruit verwerkte. Blom durft geen uitspraken te doen over de achtergrond van de obsessies van Wolkers, die in interviews ook leugens kon vertellen bijvoorbeeld over de persoon met wie hij de in De kus beschreven reis maakte.

Hier op VPRO Boeken de weergave van een gesprek dat Thomas van den Bergh met Onno Blom over zijn biografie voerde. Hier mijn verslag van Benali Boekt Turks fruit, waarin Abdelkader Benali de nodige achtergronden van deze roman opspoort.

zondag 22 oktober 2017

Theaterrecensie: alleen, Toneelgroep STAN, Toneelschuur, 21 oktober 2017


Verweesde individuen proberen elkaar ondanks alles te vinden

Sara de Roo speelde vorig seizoen in Alles is rustig de mooie rol van echtgenote van een Duitse intellectueel, die het hoog in de bol heeft. Daarvoor was ze Tussy, een van de twee dochters van Karl Marx, die anders dan haar zus Laura, strijdbaar is en iets in de wereld wil veranderen. Die laatste rol heeft haar aangezet om de werkelijkheid directer te lijf te gaan. In alleen staat ze niet alleen alleen op het toneel maar wil ook de kloof dempen die haar gescheiden van anderen houdt.

Ze heeft de Marokkaanse schrijver Fikry el Azzouzi gevraagd een stuk voor haar te schrijven die over de multiculturele kloof gaat. Zijzelf zijn als man en vrouw, allochtoon en autochtoon, gelovige en atheïst duidelijke exponenten daarvan. Sara is echter niet tevreden met het resultaat, het liefdesverhaal tussen een Marokkaan en een Vlaamse dat Fikry voor haar heeft geschreven en in een briefwisseling wisselen de twee daarover van gedachten.

In de voorstelling wisselt De Roo het vertellen van het liefdesverhaal af met het voorlezen uit hun briefwisseling, die in het voorjaar begon, een aantal maanden voor de première. Door snel van het een naar het ander over te gaan, ontstaat er gelaagdheid in haar optreden. Met subtiele middelen als een gordijn geeft ze enige dramatische vorm aan de voorstelling maar vooral is het een tekstueel gebeuren, dat door de aangrijpende inhoud de aandacht van het publiek gevangen houdt dat in een meer intieme sfeer op een kleine tribune op het podium samengebracht is.

Het verhaal vertelt de moeizame verhouding tussen Eva, de echtgenoot van restauranthouder Bruno, en Ayoub, een afwasser. Beiden voelen zich niet erg op hun plaats in deze omgeving en verschillen ook nog eens erg van elkaar. Voor hem als moslim is de shahada, de mohammedaanse geloofsbelijdenis, van groot belang, zij is journaliste en heeft afgerekend met allerlei vormen van geritualiseerd leven. Hij is zorgzaam, zij afstandelijker en een relatie lijkt er niet in te zitten tot Bruno zijn geluk vindt bij een nieuwe vriendin en Eva de band met Ayoub aanhaalt, hetgeen al meteen conflicten oplevert door met de cultuur samenhangende verwachtingen. Die worden alleen maar groter door de introductie bij familieleden en vrienden en verder gevoed door religieus geweld en tegengeweld in de maatschappij. Daarbij ontbreekt gelukkig de lichtere toets niet, zoals tijdens de kennismaking van Eva met de moeder van Ayoub, die haar eigen koekjes prefereert boven de door Eva meegebrachte taart. 

In de briefwisseling blijkt dat ze toch iets met elkaar gemeen hebben, namelijk dat ze beiden geen witte mannen zijn die op arrogante wijze hun macht uitoefenen. Vanaf het begin hebben Sara en Fikry werkelijk de intentie gehad om elkaar te vinden in hun eigen verweesdheid. De mogelijkheden zijn beperkt in een maatschappelijke sfeer waarin angst voor elkaar aan kracht wint en de kunst niet meer in staat is om te laten zien dat we boven onszelf uit kunnen stijgen, maar juist in zo’n wereld komt het erop aan elkaar niet te laten vallen.   

Hier meer over de voorstelling alleen op de site van STAN met daarop – onder het kopje video – een trailer en onder het kopje pers veel meer achtergrondinformatie, hier mijn bespreking van Alles is rustig, hier die van The Marx sisters.

The lovers and the despot (2016), documentaire van Ross Adam en Robert Cannan


Filmmakers ingezet als propagandamiddel

De Britse documentairemakers Ross Adam en Robert Cannan hebben een juweeltje te pakken met het verhaal van twee Zuid-Koreaanse filmsterren die door Kim Jong-il werden ontvoerd om een bijdrage te leveren aan de Noord-Koreaanse filmindustrie maar tenslotte ontsnapten en hun vrijheid hervonden in de Verenigde Staten.

The lovers and the despot begjnt met de vaststelling dat de twee Korea’s na het einde van de Koreaanse oorlog in 1953 lijnrecht tegenover elkaar stonden. Het Noorden stond onder invloed van de Sovjet Unie en China, het zuiden onder invloed van de Verenigde Staten. In dat laatste land was de filmindustrie heel wat verder ontwikkeld dan in het noorden. Regisseur Shin en actrice Choi konden het heel goed met elkaar vinden en maakten samen veel films. Ze werden in hun land enorm bewonderd en adopteerden een zoon en een dochter. Choi zegt dat haar man zijn gevoelens niet zo gemakkelijk kon uiten en daarvoor het medium film gebruikte. Zijn zoon zegt dat zijn vader de baas was op de set, zijn dochter dat hij droomde van een Zuid-Koreaans Hollywood. Helaas was hij niet goed in de financiële kant, zodat hij niet eens rijk werd met zijn films.

Een Amerikaanse spion vertelt over de toestand in de jaren zeventig in Noord Korea, toen de geliefde leider Kim Jong-Sung werd opgevolgd door de minder geliefde zoon Kim Jong-Il. De machtswisseling ging met zuiveringen en moorden gepaard. De zoon was meer geïnteresseerd in kunst dan in het geven van leiding aan het land. Op tape staat een fragment waarin hij uitvaart tegen de matige kwaliteit van de cinema in zijn land. Het is allemaal te ideologisch, vandaar zijn interesse om Shin en Choi aan te trekken.

Die twee lagen juist in scheiding vanwege een affaire van Shin met een jonge actrice. Omdat Choi met een schuld bleef zitten, vertrok ze in 1978 naar Hongkong omdat ze daar geld kon verdienen met een filmrol. Het bleek een valstrik om haar mee te lokken naar Noord-Korea. Bij aankomst volgde meteen een ontmoeting met Kim Jong-Il die haar veel films liet zien en haar inzette als pop om mee te kunnen showen, iets wat Choi zich liet aanleunen.

Toen later ook Shen verdween, waren de kinderen ziek van verdriet. Pas vijf jaar later vond een ontmoeting met Choi plaats en wel op de verjaardag van de grote leider. Eerder had Shen geprobeerd te ontsnappen maar dat was mislukt zodat hij besloot zich te conformeren en zichzelf in dienst te stellen van Kim Jong-Il. In ruim twee jaar maakte hij met Choi zeventien films die de goedkeuring van de leider wegdroegen. Hij was zeer tevreden dat de twee tijdens een filmfestival in Berlijn het regime verdedigden. Dit maakte dat ze minder scherp in de gaten gehouden werden waardoor ze in 1986 in Wenen ternauwernood naar de ambassade van de Verenigde Staten konden ontsnappen.

Shen vervolgde zijn filmcarrière bij Walt Disney en Choi en hij bleven bij elkaar tot zijn dood in 2006. In 2000 liet Kim Jong-il nog een film maken die op de Titanic leek maar niet buiten zijn land vertoond werd. Zelf overleed hij in 2011. Hij gaf het stokje door aan Kim Jong-Un die weer op een andere manier van zich laat horen.

Hier de trailer.

zaterdag 21 oktober 2017

Boudewijn Büch – verdwaald tussen feit en fictie (2016), documentaire van Leo de Boer


Schrijver verstrikt in eigen verzinselen

Biografe Eva Rovers neemt een belangrijke plaats in in de documentaire Boudewijn Büch – verdwaald tussen feit en fictie van documentairemaker Leo de Boer. Ze heeft duidelijk sympathie voor de schrijver en televisiemaker die in december 1948 in Den Haag werd geboren en in november 2002 in Amsterdam overleed. Er gaat ook een enorme tragiek schuil achter het feit dat hij steeds meer verstrikt raakte in zijn eigen verzinsels en daar niet meer uit kon komen. Het is de tol van de roem die hem van alle kanten aan kwam gewaaid.

Rovers werd in april 2014 al gepolst door Wim Brands, die in Boeken op bezoek een kijkje nam in het IISG in Amsterdam waar Rovers aan haar biografie werkte. Na het verschijnen ervan werd ze door Jeroen van Kan uitgenodigd om daarover te komen praten. In de documentaire van Leo de Boer dringen we verder door in de persoon Büch omdat we de mensen zien die dichtbij hem stonden, zoals zijn vriendin Bernadette, vriendin Marianne die moeder van de zoon die hij met haar gewild had, de zoon zelf en zijn latere geliefde Paulien.

De Boer toont beelden van het katholieke Brabantse Boxtel waar Büch op elfjarige leeftijd naar toe werd gestuurd om aan te sterken. Hij ervoer de vakantiekolonie zelf als een psychiatrische inrichting en deed het voorkomen dat hij daarin ook opgenomen was geweest. Volgens zijn jeugdvriendin Jacqueline ging hij zelf in zijn verzinsels geloven. Zijn dagboeken die hij vanuit zijn negentiende bij hield, staan vol liefdesbeschrijvingen voor jongens als Gijsje en Robbie, die Rovers met het nodige omgemak gelezen heeft. Jeugdvriend Jacques zegt dat Robbie echt bestond, maar dat zijn vader, die slager was, Büch met een mes weghield bij zijn zoon. Een andere vriend, Jan Pieter, vertelde hem over het leven en de activiteiten van een tienjarige jongen, alsof Büch daar helemaal geen idee van had. Met zijn lange Afghaanse jas en zijn lange haren maakte hij in de jaren zeventig veel indruk. Zijn latere vriendin Karlijn zegt dat zij door hem werd betoverd.

Hij noemde Bernadette in zijn brieven een lieve mevrouw en wilde een kind van haar. Zij viel voor hem ondanks het feit dat ze getrouwd was, maar een kind was een ander verhaal. Later hoorde zij dat Büch een zoon had bij Marianne, een voormalige tekenlerares van hem, die ook getrouwd was. Hij voelde zich zelf veilig in dat gezin en speelde veel met de kleine Boudewijn Iskander (zie foto). Vriend Jacques geloofde dat die zijn zoon was en Bernadette zag het kind ook. In de roman De kleine blonde dood (1985), die ook verfilmd werd, wordt de slechte afloop van het kinderleven uitgebeeld. Büch vervlocht zijn ervaringen met de gebeurtenissen in het boek en sprak nooit de waarheid, zoals we zien in een fragment waarin Theo van Gogh hem onomwonden naar zijn zoon vraagt. De enorme eenzaamheid die Büch ervoer, maakte dat hij de vrouwen die hem zo nabij waren van zich vervreemdde. Rovers zegt dat hij met opzet verwarring schiep om de geruchtenstroom rond hemzelf aan de gang te houden en nooit zijn eigen gezicht liet zien.  

De 20 jarige Paulien die met hem samenwerkte tijdens de reizen die hij voor de televisie maakte, was het na zeven jaar zat met hem, ook omdat hij lichamelijk geen enkele interesse in haar had en alleen een facade in stand hield. Rovers zegt dat hij niet eens zo veel verzon maar gebeurtenissen vergrootte en daarbij hetzelfde gevoel had als in de oorspronkelijke gebeurtenis, zodat zijn verhalen altijd klopte. De Boer sluit af met een fragment van een stichtelijk Amerikaans jongenskoor, dat aandachtig door Büch beluisterd wordt, alsof hij herinnerd wordt aan de vakantiekolonie, waar de ontsporing begon.

Hier de trailer, hier mijn verslag van het bezoek van Wim Brands aan Rovers, hier dat van het gesprek dat Jeroen van Kan in 2016 met haar voerde over haar biografie Boud.

vrijdag 20 oktober 2017

Recensie: Dagboek uit Moskou (1984), Walter Benjamin
Indrukken uit een koude maar levendige stad, vlak na de revolutie

Doorzettingsvermogen wordt beloond. Na twee werken van de hand van Walter Benjamin die erg beschouwelijk waren, te weten het nogal sombere Berlijnse jeugd en het springerige Eenrichtingstraat, leerde ik in Dagboek uit Moskou de mens achter de schrijver duidelijker kennen. In dit dagboek beschrijft Benjamin een reis naar Moskou in de kerst- en nieuwjaarsperiode van december 1926 tot eind januari 1927, een tijd waarin de Sovjet Unie de eerste stappen zette om het communisme in de maatschappij te laten wortelen. Erg onder de indruk daarvan is Benjamin niet. Hij overweegt dan ook geen lid te worden van de KPD, de communistische partij van Duitsland. Hij werkt aan een vertaling van Proust om in zijn levensonderhoud te voorzien en gaat veel naar het theater met de Duitse regisseur en toneelcriticus Bernhard Reich, die voor Duitse kranten werkt. Daarnaast houdt de driehoeksverhouding met Reich en de in het sanatorium opgenomen actrice Asja Lacis hem zeer bezig. Reich en Lacis worden in een noot van Dagboek uit Moskou levensgezellinnen genoemd, terwijl Benjamin eerder in 1924 al een amoureuze verhouding met Lacis had op Capri.

In zijn Woord vooraf zegt Gershom Scholem, een jeugdvriend van Benjamin, dat hij zich in het dagboek zijn persoonlijke kant laat zien en op geen enkele manier de moeilijkheden in de driehoeksverhouding verzwijgt. Reich is vaak op zijn hotelkamer, waar ze lange gesprekken hebben over kunst en politiek of een spelletje domino spelen en daarnaast gaan ze vaak op bezoek bij Lacis in het sanatorium. Deze Letse uit Riga komt niet over als een gemakkelijk mens. Ze trekt de met Dora getrouwde Benjamin aan en stoot hem weer van zich af en hij laat zich als een gehoorzame hond aan het lijntje houden, terwijl hij in de bitterkoude stad waarin hij de taal niet spreekt, al moeite heeft om zich behaaglijk te voelen. In de verhouding met Reich, die zelfs ook niet zo gezond is en diverse keren een hartaanval krijgt, komt het gaandeweg tot een crisis over hun politieke ideeën, maar Benjamin drijft de verschillen niet op de spits en geeft toe om de lieve vrede te bewaren. In ieder geval kan hij wel zijn verzamelwoede in Moskou kwijt. Hij komt dan ook terug met een hele verzameling, waaronder houten speelgoed, waarover hij later meer zal schrijven in Kinderen, jeugd en opvoeding.

Benjamin leest stukjes uit Eenrichtingstraat uit Lacis voor, zoals dat over rimpels, dat in het genoemde boek onder het kopje Deze aanplantingen worden aan de bescherming van het publiek toevertrouwd en een deel daarvan gaat als volgt: ‘Wie liefheeft, hangt niet slechts aan ‘fouten’ van de geliefde persoon, niet slechts aan de tics en zwakheden van een vrouw, hij wordt door rimpels in het gezicht en moedervlekken, afgedragen kleren en en scheve gang veel blijvender en onverbiddelijker gebonden dan alle schoonheid.’ Lacis is ongetwijfeld vereerd met alle lof die Benjamin haar toezwaait, maar te wispelturig om hem daarmee vertrouwen voor een relatie in de toekomst te geven. Zoenen is al een probleem: ‘Toen ze binnenkwam, wilde ik haar zoenen. Zoals meestal mislukte het.’ Daarna blijkt toch weer een toenadering en zelfs een omhelzing mogelijk. Benjamin probeert haar vaak te paaien door eten mee te nemen dat ze lekker vindt zoals mandarijnen en speelt ook domino met haar. De verhouding wordt bemoeilijkt door een vervelende kamergenote van Lacis. Het is daarom niet verwonderlijk dat Benjamin zich, na een plotselinge omhelzing als een kruik met een te nauwe hals voelt, ‘waar vloeistof in wordt gegoten met een emmer’. Na haar ontslag uit het sanatorium wordt ze belaagd door een Russische generaal die haar mee wil nemen naar Vladivostok. Het afscheid met Benjamin is ontroerend maar zeker is een bestendiging van de verhouding allerminst.  

Wat het theater betreft is de uitvoering van De revisor van Gogol een doorn in het oog van de nieuwe machthebbers, die hard bezig zijn de machtsposities in te nemen hetgeen met veel verbale strijd in de onderste gelederen gepaard gaat, waarbij individuen met de verkeerde ideeën deportatie boven het hoofd hangt. De toneelspelers krijgen zelfs minder applaus van het publiek omdat het weet dat de voorstelling niet op goedkeuring van de partij kan rekenen. In politieke zin is er volgens Benjamin eerder sprake van staatskapitalisme dan van communisme. Grootgeldverdieners hebben nog altijd veel macht. In het nogal dorpse straatbeeld met veel laagbouw en open ruimte tussen de gebouwen is wel de Westerse hoed ten gunste van de pet of de bontmuts verdwenen. De trottoirs zijn er smal en de sneeuw maakt lopen niet gemakkelijk. Maar het leeft daar wel vergeleken met het dode Berlijn, zo laat Benjamin weten als hij weer terug is. 

Hier mijn bespreking van Berlijnse jeugd, hier die van Eenrichtingstraat.donderdag 19 oktober 2017

De wijsheidsridders (2016), documentaire van George Schouten


Apengeest moet worden doorkruist door een campermind

De hard werkende documentairemaker George Schouten wordt 65 jaar en wil het rustiger aan gaan doen. Hij koopt een camper om de apengeest, die hem nog altijd beheerst, van zich af te zetten. De campermind moet daarvoor zorgen. In plaats van een uitgebreide campervakantie, zoals veel van zijn leeftijdsgenoten maken, zien we echter dat Schouten zich vooral bezig houdt met zijn dertienjarige zoon Bernie die net op de middelbare school zit en daar niet erg kan meekomen.

Schouten toont een foto van zijn eigen vader en hijzelf als kind die hij op vaderdag op Facebook zette en waarop hij veel reacties kreeg, onder andere van een klasgenote uit de vijfde klas van de lagere school die in een reactie schreef dat ze met hem te doen had omdat hij plots zijn vader verloor. In de vorige documentaire Angst sprak Schouten daar ook al over. Hij vraagt zich nu af of zijn geadopteerde zoon Bernie misschien op hem lijkt en, net als hij zelf na de dood van zijn vader, vooral zijn eigen gang wil gaan.

Bernie (links op de foto) komt over als een hele intelligente en handige jongen die meteen al zegt dat de puberteit niet alleen voor hemzelf moeilijk is vanwege snel wisselende stemmingen, maar ook voor zijn ouders, die daar maar mee om moeten kunnen gaan. Schouten helpt de jongen die op een Montessori mavo zit met woordjes Frans.

De verhouding is openhartig, ook naar de kijker toe. Bernie vraagt waarom Schouten niet meteen naar de dokter ging toen hij net in Nederland was. Schouten antwoordt dat het zijn ervaring was dat dokters altijd zeiden het nog een paar dagen aan te zien en daarna terug te komen als de klacht niet verdwenen was. Inmiddels zit hij bovenop de prestaties op de school van Bernie die hijzelf voor hem heeft uitgekozen maar die toch niet streng genoeg voor de jongen is. Hij vertelt eerlijk hoe hij moeilijk hij het had na de dood van zijn vader en hoe sterk dat inwerkte op zijn persoonlijkheid. Door zich te verdiepen in het boeddhisme leerde hij om te gaan met zijn problemen. Ook filmt hij Bernie die hij, naar aanleiding van een gestolen pet van een vriendje, bij terugkomst van een politiebureau ondervraagt over het feit dat jongeren tegenwoordig meer van elkaar stelen. Bernie verweert zich met de opmerking dat Schouten altijd door rood rijdt en zelf ook geen goed voorbeeld geeft.

In plaats van een onbezorgde oude dag moet Schouten op zoek naar een andere school voor Bernie. Tussendoor is er nog een incident, omdat Bernie geld met zijn bankpasje heeft opgenomen en dat nauwelijks wil bekennen. Voor Schouten is ligt de kwestie moeilijk maar zijn boeddhistische leraren hebben hem geleerd dat het belangrijk is hoe hij daar zelf mee omgaat en dat volgt hij op positieve wijze op. Bernie gaat het volgend jaar naar een kader opleiding en komt dan in de tweede klas. Een ingehuurde kosmoloog zegt dat een strenge school beter voor de jongen is die een praktische intelligentie heeft. Bernie moet meteen een richting kiezen en kiest bouwen, wonen en -inrichting.

Dan is het vakantie. De druk bezette vrouw van Schouten, die drie Thaise restaurants heeft, gaat ook mee in de camper. Heel veel daarvan heeft Schouten niet gefilmd, maar hij heeft wel het idee gehad dat hij niet alleen iets kon laten gaan, maar ook iets kon laten zijn, ofwel let it be in plaats van let it go. Bernie doet het goed op zijn nieuwe school en helpt zijn moeder in een van de restaurants. Ik ben tenslotte benieuwd waar de volgende bestemming van Schouten naar toe gaat.

Hier de trailer, hier mijn bespreking van Angst.

woensdag 18 oktober 2017

Martin Hendriksma over De Rijn, VPRO Boeken, 15 oktober 2017


Als een hond op zoek naar een spannend geurtje

Voormalig kunstredacteur van het Haarlems Dagblad Martin Hendriksma (Sneek, 1966) schreef meerdere boeken waaronder Lutine, de spannendste goudjacht ooit (2013) over een Brits goudschip genaamd de Lutine, die voor de kust van Terschelling verging. Hij komt met een nieuw boek over de rivier de Rijn, die zijn bron heeft rond de Gotthard pas in Zwitserland en in zee stroomt bij Katwijk, al is hij daar een afwateringskanaal met de naam Binnenwatering.

Carolina Lo Galbo spreekt van een fascinerende rivier.
Hendriksma antwoordt dat hij er op een rare manier mee in aanraking kwam. Na zijn vorige boek over de Lutine, zocht hij een nieuw onderwerp en droomde hij over de Rijn. Daarop las hij een krantenbericht over een man die, om aandacht te vragen voor het kostbare Rijnwater, geprobeerd had in zes weken de Rijn af te zwemmen vanaf de bron tot het einde. Hij werd gesponsord door de Zwitserse VVV, die graag wilde dat hij de tocht in het voorjaar ondernam. In mei van het jaar 2012 was het echter zo koud dat de tocht niet afgemaakt kon worden. Dat was voor een Hendriksma, die het idee had dat wij weinig bewustzijn over de Rijn hebben, een mooie aanleiding om de reis alsnog te voltooien.

Lo Galbo merkt op dat al eerder iemand de Rijn zwemmend bedwongen had.
Hendriksma antwoordt dat dit in 1966 was, maar dat daar weinig over geschreven was en dat hij de ambitie had om het hele verhaal te vertellen. Daarin zitten vele elementen, waaronder de problemen van de zalm, die slecht kan overleven in giftig water. In het nationaal archief was daarover heel veel documentatie, die hij doornam. Hij was als een hond op zoek naar een spannend geurtje, dat wil zeggen naar verhalen waardoor hij geraakt werd. Hij stelde zich de Rijn als een wispelturig persoon voor met veel kleur en temperament die eerst heel hard stroomt maar vanaf Bonn in een lagere versnelling komt. De Rijn beleefde zijn glorietijd in de tweede helft van de negentiende eeuw. Omdat Pruisen haar steenkool langs de Rijn wilde afvoeren, waren ze afhankelijk van Nederland, die de rivier diende uit te baggeren. In Duitsland was men veel trotser over de rivier die een verbindend element was in de tijd dat Duitsland uit kleine staatjes bestond. Er bestaan nationalistische Rijnliederen als tegenwicht tegen de Marseillaise.

Lo Galbo was vooral geïmponeerd door het verhaal over de Duitse componist Robert Schumann (1810-1856).
Hendriksman vertelt dat hij in 1850 naar Düsseldorf kwam om het plaatselijke orkest te leiden. Hij schreef ook een symfonie over de Rijn en nam er baden in voor zijn gezondheid. Hendriksma herkent de band die Schumann met de rivier had, maar met wie het slecht af liep. Hij sprong met carnaval in 1854 van een brug maar werd gered door omstanders en als een natte hond naar huis gebracht. Zijn laatste jaren voor zijn dood bracht hij door in een kliniek. Hendriksma herkent ook de strijd van Schumann om een rustig plekje in huis te vinden waar hij kon werken. Ook hij moest zijn ruimte veroveren op zijn kleine kinderen.

Lo Galbo prijst de mooie zinnen in zijn boek.
Hendriksma zegt dat hij, onder het genot van een schnitzel en een glas bier en geïnspireerd door de Rijn, op reis daaraan werkte. Hij vindt dat wij in een tijd van klimaatverandering op ons hoede moeten zijn voor de wisselende waterstanden, die tot uitdroging van de dijken kunnen leiden. Anders dan bij de waterschappen, weet het grote publiek daar te weinig van.

Lo Galbo besluit met de opmerking dat De Rijn het bewustzijn daarvan vergroot.

Hier de site van schrijver en journalist Martin Hendriksma.

dinsdag 17 oktober 2017

Zorgeloos leven, Tegenlicht, 15 oktober 2017


Zorgorganisatie van onderop tegengewerkt door rigide zorgsysteem

Regisseur Kees Brouwer richt zijn camera volledig op Jos de Blok, directeur van Buurtzorg. We kenden hem nog van een eerdere uitzending van Tegenlicht over de transitie van Nederland met als ondertitel Kiemen van het nieuwe Nederland. Daarin kwam De Blok aan het woord over zijn netwerkorganisatie op het gebied van de zorg, die zonder managers werkt waardoor de kosten minder hoog zijn en de tevredenheid van zorgverleners en cliënten groter. Het is interessant om te vernemen hoe het de laatste vier en een half jaar, waarin de zorg steeds meer onder druk komt te staan, met Buurtzorg is gegaan.

De Blok zegt dat Buurtzorg vanaf 2006 een groeiende organisatie is. Hij moet lachen om de vraag van Brouwer wat hem zo bijzonder maakt, aangezien het de wijkteams zijn die zichzelf sturen. Door niet met managers te werken kan men de overheadkosten laag houden. Het idee verspreidde zich over achtentwintig landen, waaronder China. Op het hoofdkantoor in Almelo is het een komen en gaan van delegaties die meer willen weten over het revolutionaire idee van De Blok.

De Blok studeerde eerst economie maar werd daar depressief van omdat de studie niet tegemoet kwam aan zijn idee dat deze wetenschap dienstbaar moest zijn aan de mens. Hij koos daarom voor de verpleging. Daar merkte hij dat verplegers een groot sociaal hart hebben, dat door de professionalisering in de zorg in het gedrang kwam. Vandaar zijn initiatief om de zorg anders te organiseren. Hij heeft daarbij ook coaches ingesteld die zich aandienende problemen moeten oplossen en hijzelf houdt zichzelf bezig met de contacten met zorgverzekeraars, die niet erg warm liepen voor zijn initiatief.

We zien hem tijdens een overleg met zorgverzekeraar VGZ, dat langzaamaan voor zijn bottom up manier van werken te vinden is. De Blok zegt tegen een medewerkster van VGZ dat de top down werkwijze van managers helemaal niet nodig is. Men zou de management opleidingen moeten afschaffen, studenten eerst de kans geven om zich persoonlijk te ontwikkelen en dan te kijken hoe ze hun ervaring in de maatschappij kunnen inzetten.

We volgen De Blok tijdens zijn voorbereiding voor een staatsdiner, waarvoor hij is uitgenodigd, hoewel hij andere ideeën heeft over de invulling van de democratie en weinig op heeft met het decorum. Hij toont aan Brouwer de Albert medaille van de Britse Royal Society of Arts, die alleen aan personen wordt uitgedeeld die een belangrijke vernieuwing in maatschappelijk opzicht teweeg hebben gebracht. De Blok prijst zijn moeder die goede ideeën heeft. De wereld zou er volgens hem beter uitzien als zij meer zeggenschap had gehad.  

We zien hem op Papendal in de slag met inkoopmanagers die de zorgverzekeraars tegenwoordig hebben aangetrokken om het aanbod van zorgaanbieders te beoordelen. Buurtzorg komt chronisch geld tekort omdat men kijkt naar de resultaten van het jaar daarvoor en een groeiende organisatie is daar altijd de dupe van. De stress daarover heeft geleid tot een hartinfarct, die hij er tijdens lange wandelingen in Scandinavië uit gelopen heeft. Hij is bereid tot acties om als de zorgverzekeraars halsstarrig aan hun systeem vasthouden en wil zelfs een deel van de zorg niet geven. Ook is hij een zorgverzekering gestart onder de naam Zorgeloos, maar daar horen we niet veel over. Volgens de laatste berichten op internet gaat Zorgeloos in 2018 van start als coöperatie.

Hier meer informatie op de site van Tegenlicht, hier informatie over de al uitverkochte meet up vanavond om 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger, maar nog wel te volgen via de live stream, hier mijn bespreking van TransitieNL, hier het artikel over Zorgeloos uit oktober 2017.

maandag 16 oktober 2017

Arjen van Veelen over Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken, VPRO Boeken, 15 oktober 2017


 Schrijver richt monument voor overleden collega op

Een dezer dagen komt het derde boek van Arjen van Veelen (1980) uit, een roman dit keer over zijn vriendschap met de Vlaming Thomas Blondeau (1978), die de romans eX (2006)en Donderhart (2010) schreef.

Carolina Lo Galbo stelt hem daarover enkele vragen, allereerst over hun vriendschap.
Van Veelen antwoordt dat hij Blondeau vijftien jaar geleden in Leiden leerde kennen waar ze allebei studeerden, Blondeau literatuurwetenschap en hijzelf klassieke talen. Blondeau moedigde hem aan om toch vooral de kant van de literatuur te kiezen en met deze roman geeft hij daar antwoord op. Van Veelen vertelt dat Blondeau erg bevlogen was, wist wat hij wilde en hem op sleeptouw nam.

Lo Galbo neemt aan dat hij met zijn cynisme wilde afrekenen.
Van Veelen antwoordt dat hij vooral in klassieke richting bezig was en dat hij de verbeelding ook belangrijk vond.

Lo Galbo begint over de dood van Blondeau in 2013 door een hartslagaderbreuk.
Van Veelen antwoordt dat dit zeer onverwacht kwam. Blondeau had hem tijdens zijn huwelijk met Rosanne Hertzberger (1984) toegesproken en er was net een nieuw boek van hem uitgekomen, Het West-Vlaamse versierhandboek geheten. Zijn dood was een kantelmoment in zijn leven. Hij vertrok met zijn vrouw naar de Verenigde Staten en vroeg zich af hoe hij zijn leven moest leiden. De belofte aan Blondeau om de verbeelding een kans te geven zette hem aan het schrijven van Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken. Na de essaybundels Over rusteloosheid (2010) en En hier een plaatje van een kat & andere ongerijmdheden van het moderne leven (2013) moest hij met zijn billen bloot.

Lo Galbo begint over de inhoud van de roman, waarin een jonge schrijver naar Alexandrië gaat waar hij, zoals hij met zijn vriend had afgesproken, de werken van Blondeau wil plaatsen in de vermaarde bibliotheek en daarnaast ook op zoek gaat naar de tombe van Alexander de Grote.
Van Veelen is gefascineerd door de vroegere alleenheerser, die een groot rijk kreeg door allerlei gebieden te veroveren. Hij vertelt de oude anekdote dat Alexander van Pythagoras hoorde dat er meerdere werelden waren, hetgeen hij zeer betreurde want hij had er nog niet eens één veroverd. Het brengt Van Veelen op een vergelijking met de hedendaagse tijd waarin men enorm moet presteren om zich op de sociale media geliefd te maken. Van Veelen die ooit de tekst Een fantastisch Facebookleven in 61 eenvoudige overpeinzingen publiceerde blijkt nog steeds een groot aanhanger van het Amerikaanse medium.  

Lo Galbo vraagt hem naar de ambitie die mensen als Alexander de Grote, Thomas Blondeau en hijzelf hebben.
Van Veelen zegt dat de vriendschap met Blondeau voor hem van grote waarde is geweest en dat hij in zijn roman zijn vriend in gefictionaliseerde vorm onder de voornaam Tomas tot leven wilde wekken. Het was in ieder geval een plezier om de vriendschap nog een paar jaar te bestendigen.

Hij richtte een monument voor Thomas op, besluit Lo Galbo.

Hier een voorpublicatie in Mare, Leids universitair weekblad, waar Van Veelen zijn journalistieke loopbaan begon, hier nog een ander fragment op de site van Athenaeum Boekhandel.

zondag 15 oktober 2017

Recensie: Kind van de verzorgingsstaat (2016), Rob van Essen


Jongen met lange zwarte jas geeft kleur aan proza van schrijver

Tijdens het op 10 september j. l. uitgezonden gesprek dat Carolina Lo Galbo met Rob van Essen (1963) had over zijn nieuwe roman Winter in Amerika, hoorde ik dat hij recent ook het literaire non-fictie boek Kind van de verzorgingsstaat had geschreven. Daarin gaat hij in op zijn jeugd die zich afspeelde rond het hoogtepunt van die verzorgingsstaat, die hij al karakteriseert met de ondertitel opgroeien in een tijdloos paradijs. Van Essen werd in de jaren zeventig door de staat onderhouden nadat hij het lef had om zijn middelbare school de rug toe te keren. Na een weinig verdienstelijke periode in een supermarkt besloot hij een uitkering aan te vragen, hetgeen in die tijd heel gemakkelijk ging. Achteraf vindt Van Essen dat hij gepamperd werd, maar een oordeel of het beter zou zijn geweest als men hem achter zijn broek aan had gezeten, heeft hij niet.

Van Essen beschrijft, met foto’s verluchtigd en een bronvermelding op het eind, zijn jeugd vooral vanuit de woningen waarin hij eerst met zijn ouders en later zelfstandig woonde en dat levert een boeiende gezichtspunt op. Zijn ouders verhuisden veel en trokken van het westen van het land naar het oosten en weer terug. Van Essen begint in Amstelveen, waar hij geboren is en dat toen nog Nieuwer Amstel heette. Hij bekijkt het appartement waar ze toen woonden en spreekt een oudere mevrouw die zijn ouders nog gekend heeft voor ze naar Holthone in Overijssel gingen. In deze provincie werden ze aangetrokken tot het strenge christelijke geloof. De tijdreis naar de zwarte kousenkerk was gelukkig niet helemaal gelukt. Van Essen kon zich in de plaatselijke bibliotheek laven aan andere literatuur dan de Statenbijbel. Later trok het gezin in een licht, nieuw rijtjeshuis dat volgens de schrijver niet geschikt is veel mensen met een donker gemoed zoals zijzelf. Hoewel Van Essen niet graag anekdotes vertelt is die ene, over een onderwijzer van de oude slag die een luchtbevochtiger bij hen thuis aanzag voor een televisietoestel, wel een hele fraaie. Later werd Van Essen kaderlid van de SP, maar de organisatie deed hem toch te veel denken aan die in de zwarte kousenkerk. Het was ook de tijd van Nescio en Carmiggelt, al bleken de kronkels van de laatste toch niet bestand tegen de tijd.

Van Essen woont inmiddels zestien jaar naar tevredenheid in de Diamantbuurt in Amsterdam Zuid. In Amsterdamse periode maakte hij kennis met de galerijflats, waarin zijn zus woonde. Het lijken ruimteschepen die op aarde zijn geland. Ze zijn de rechte vorm van het panopticum dat model heeft gestaan voor de Koepelgevangenissen. De flatneurose die vermoed werd, bleek echter minder te heersen dan gedacht. Al gauw kreeg hij een woning in de Oosterparkbuurt, waarin de negentiende eeuwse revolutiebouw het gezichtsveld bepaalde. Zoals in alle oude wijken waren de straten lang vanwege de afwatering op sloten en de woningen klein met een alkoof in het midden. Daarin sliepen de ouders gewoonlijk, hoorbaar voor de kinderen. Een verwijzing naar de kraakbeweging is niet te vermijden, al was Van Essen nooit een kraker. Aan het eind van de jaren zeventig werden maatregelen genomen om werklozen aan het arbeidsritme te laten wennen. Van Essen werd bij het gemeentearchief geplaatst en werkte daarna in een jeugdherberg, die hem onderdompelde in de jeugdcultuur van de jaren tachtig met rauwe popmuziek, onder andere beschreven door Jonathan Coe. Hij woonde in de Czaar Peter buurt die hij omschrijft als de zelfkant light. Als hij daar later weer komt, verbaast hij zich over de veranderingen die daar hebben plaatsgevonden, zoals trappenhuizen die samengevoegd zijn en daardoor meer ruimte bieden. Zijn voorliefde voor de popmuziek heeft plaatsgemaakt voor de klassieke, omdat daarin het persoonlijke niet zo op de voorgrond staat en omdat muziek die het bestaan bevestigt zijn belang verliest, zoals hij zegt.
   
Hij heeft de indruk dat Amsterdam erop vooruit is gegaan, al blijft de groeiende kloof tussen rijk en arm zorgwekkend, net als het maatschappelijk wantrouwen dat door Sita Sitalsing (de Volkskrant, 25 april 2015) werd verwoord. Helaas is Van Essen niet enthousiast over het basisinkomen, dat voor heel veel maatschappelijke noden een oplossing zou bieden en meer rust en ontspanning in de maatschappij teweeg zou kunnen brengen, maar gezien zijn eigen ervaringen is zijn standpunt voorstelbaar. Hij schetst in soepele bewoordingen een duidelijk beeld van zijn jeugd, al denkt hij zelf dat het geheugen een rotte holle ui is met rokken aan de buitenkant die zich steeds vernieuwen. Iets verderop heeft hij het over honden die wild door elkaar rennen en onderweg van kleur en van ras veranderen. ‘Ze veranderen in katten, of in glanzend gelakte trapauto’s. Ze schieten weg en komen terug als je er het minst op verdacht bent. Terwijl je ze weer begroet ben je er heilig van overtuigd dat ze niet veranderd zijn.’
Van Essen is zich ervan bewust dat het geheugen de herinnering vervalst, maar hij kan niet voorkomen dat hij blijft verlangen naar tijd voor de terugval van zijn ouders naar het streng christelijke geloof. Het zal wel inherent zijn aan ons mensen zijn dat de indruk van onze eerste ervaringen het sterkst is. Hij vindt deze heimwee niet eens verwerpelijk, maar wil zich wel beschermen tegen de melancholie die als slappe koffie met veel melk is maar toch slapeloos maakt als je er de hele dag door van gedronken hebt. Daarvan afzien is voor hem nog niet zo gemakkelijk. op een andere plaats noemt hij de melancholie een lange zwarte jas die men niet gemakkelijk uittrekt omdat die een gevoel een beschermende machteloosheid geeft. Van Essen heeft een zwak voor die jongen in die zwarte jas en dat is gunstig voor de lezer die kan genieten van de diepte en de vervreemding in zijn werk, zoals bijvoorbeeld in de figuur van de getraumatiseerde Jacob Visser in Visser (2008). 

Hier mijn verslag van het gesprek dat Carolina Lo Galbo met Rob van Essen had, hier mijn bespreking van Visser.

zaterdag 14 oktober 2017

Theaterrecensie: Romp, De Gemeenschap, Toneelschuur, 13 oktober 2017


Sterk relaas van een kunstenares die haar verlies niet wil toegeven

De aftakeling van ouderen is geen onderwerp dat in de maatschappij erg geliefd is. Eerst worden ouderen nog zolang mogelijk aan het werk gehouden, maar daarna is hun maatschappelijke rol wel uitgespeeld en kijkt men niet meer naar hen om. Het enige wat telt is de schoonheid van de jeugd, ervaring is niet van belang, alleen glanzend haar en witte tanden. Ouderen proberen daar zo lang mogelijk aan mee te doen en vergeten dat ze ooit de nederlaag zullen moeten inzien. Het einde komt in dat geval dan ook als een overval.

Dit geldt zeker voor de kunstenares die op het sterfbed ligt dat rechts achteraan op het verder lege podium staat. Wat eerst nog oogt als een kwetsbare vrouw op een eenvoudig bed onder een schapenwollen sprei, ontpopt zich al gauw als een kenau die niet bereid is de nederlaag toe te geven. Wat haar betreft is de toestand tijdelijk en gaat ze straks weer gewoon naar buiten om haar bezigheden voort te zetten. Haar klankbord is een man die ver van haar af zit en zich vooralsnog niet meer haar bemoeit, op een technische handeling na, zoals het omhoog brengen van de bovenkant van het bed.

Later wendt hij zich weliswaar naar haar toe, maar tot een interactie is hij niet bereid. Zijn verrassende dans halverwege, waarin hij zich, begeleid door een indringende viool, ook letterlijk bloot geeft, wordt door haar afgedaan als een vorm van expressie waar zij haar neus voor optrekt. Haar kritiek is vaak op het komische af, zoals bijvoorbeeld op het eten dat ze krijgt voorgezet en dat kraak noch smaak heeft. Dat komt ook tot uiting in haar intonatie die slepend is en rauw van toon. Pas als de woordenstroom van de vrouw in haar keel tot stilstand is gekomen, doet de man zijn relaas, waaruit blijkt dat hij niet rouwig is om de dood van de vrouw die altijd alleen geïnteresseerd was in haar eigen ervaringen als kind en later als kunstenares, die als een gevierde diva de mannen gemakkelijk om haar vinger wond.

De vorm van Romp is nog vaster dan de De Shakespeare club, die ook uit de pen kwam van Rob de Graaf en door Roy Peters werd geregisseerd. De belichting vanuit hoekige lichtkolommen en het knetterende geluid van René Rood maken de vorm nog hechter. De storing op de lijn geeft de contactloosheid tussen de acteurs mooi weer. Net zo fraai is de camera die de man op zeker moment op het hoofd van de vrouw richt, dat heel groot geprojecteerd wordt achter de lichtkolommen die de vorm van tralies aannemen dan wel spijlen van het bed die de vrouw gevangen houden.

Mimespeelster Karina Holla (zie foto van Casper Koster) verricht een buitengewone prestatie door gekluisterd aan bed een uur lang haar leven te beschouwen, waarin de paranoia langzaamaan binnensluipt. Haar bespiegelingen, waaronder seksueel misbruik als kind, komen des te harder binnen omdat haar tegenspeler Gerardjan Rijnders haar op geen enkele manier tegenspreekt. Zijn slotbeschouwing stemt treurig, hoewel hij zelf opgelucht is dat haar leven voorbij is en er daardoor weer ruimte komt voor iets nieuws. Het publiek krijgt de kans na te denken over de waarde van individuele prestaties in het licht van de gemeenschap waarin men zich bevindt. Wat dat betreft doet de naam van het gezelschap zichzelf eer aan. 

Hier de site van De Gemeenschap met daarop de trailer, hier mijn bespreking van De Shakespeare club.

Cartel land (2015), documentaire van Matthew Heineman


Thrillerachtig verhaal over pogingen de macht van drugskartels te breken

De aangrijpende documentaire Narco cultura van Shaul Schwarz uit 2013 krijgt een sterk vervolg in Cartel land van documentairemaker Matthew Heineman. Het beeld van de drugswereld in Mexico is beklemmend want die zorgt er opnieuw voor dat er doden vallen. Dit keer gaat het over de strijd tegen de overlast die van twee kanten wordt gevoerd, van de milities aan de kant van de Verenigde Staten die drugskoeriers aan willen pakken en het volksverzet aan de kant van Mexico dat het slappe gedrag van de regering tegen de drugskartels zat is en de eigen bevolking wil beschermen. In Cartel land zien we vooral mensen van vlees en bloed die het vaak ook niet kunnen helpen dat ze aan de ene of de andere kant staan. Dat maakt de documentaire van Heineman zo fascinerend.

Heineman opent en sluit af met de mensen die in Mexico de drug meth maken, dat staat voor methamfetamine, die een roes veroorzaakt maar ook veel lichamelijke problemen veroorzaakt. Een medewerker is zich daarvan bewust maar hij zegt dat hij niet anders kan vanwege de armoede waarin hij verkeert.

In Alter Valley in Arizona jaagt militielid Tim Nailer op verkenners die door de drugsbendes vooruit worden gestuurd om te zien of de kust veilig is om hun handelswaar de grens over te krijgen. Hij heeft zelf een moeilijke jeugd gehad, raakte
verslaafd aan drugs, maar besloot na een auto ongeluk zijn leven te beteren en het beter te doen dan zijn vader.

Aan de andere kant, in de streek Machoacán, begraaft men vijftien dode werknemers van een limoenplantage omdat de eigenaar geen geld aan het drugskartel van de Tempeliers wilde geven. De arts José Mireles besluit daarop om het dorp waarin het gebeurde met een gewapende burgerwacht te schermen, die Autodefendas genoemd wordt. Op 24 februari 2013 werd de eerste vergadering belegd vanwege de apathische houding van de regering. Mireles roept mensen uit andere dorpen op mee te doen om de boeven te vangen en deelt witte T-shirts uit. Na een interventie van het leger in een dorp, waarbij men de wapens moet inleveren, vindt een spontane volksopstand plaats waarna men de wapens weer terugkrijgt en het leger afdruipt. Mireles roept op om een burgerraad in te stellen die de orde in het dorp moet bewaren.

Een vrouw vertelt over de barbaarsheid van leden van de Tempeliers die haar man voor haar ogen in de fik staken en anderen in stukken hakten, zoals ook in Narco cultura gebeurt. Ze werd na het nodige misbruik van haar lijf vrijgelaten omdat ze voor altijd gestraft was met de beelden van de moorden op haar netvlies. Autodefendas spoort de daders op en voert hen niet lichtzinnig af. President Nieto maakt zich, in voorbereiding op de komst van Obama, op televisie sterk voor de rechtsstaat.

De toestand wordt onevenwichtiger als Mireles zwaargewond raakt bij een vliegtuigongeluk en Torres de woordvoerder wordt. Hij wordt bekritiseerd door dorpelingen die willen dat de burgerrechten gerespecteerd worden en men niet ongevraagd hun huizen binnenvalt.

Tijdens de viering van het éénjarig bestaan van Autodefendas drukt de redelijk herstelde Mireles Torres op het hart dat hun leden niet, zoals gebeurt, voor eigen rechter spelen. De regering speelt al gauw de groep uit elkaar door Torres en zijn volgelingen op te nemen in zijn defensie. Mireles komt daardoor buiten spel te staan. Hij maakt het zichzelf nog moeilijker door een relatie te beginnen met de knappe, jonge Karla. Hij wil samen met haar naar de Verenigde Staten vluchten maar wordt gearresteerd en wacht, zo zegt de aftiteling, in een Mexicaanse gevangenis op zijn proces.

De productie van meth, zegt de man van het begin, zal gewoon door blijven gaan.  

Hier de trailer, hier mijn bespreking van Narco cultura.

vrijdag 13 oktober 2017

Natural disorder (2015), documentaire van Christian Sonderby Jepsen


Spastische jongeman levert bijdrage aan emancipatie gehandicapten

De laatste documentaire Naturens Uorden ofwel Natural disorder van de Deen Christian Sonderby Jespen (1977) gaat over Jacob Nosselli, een spastische jongeman van 27 jaar met een normale begaafdheid die niet erg blij is met de manier waarop hij in de wereld bejegend wordt en daarom besluit een toneelstuk te maken waarin hij zijn wanhoop en frustratie, maar ook zijn doorzettingsvermogen en grote humor aan een groot publiek in het Koninklijk Theater laat zien. Daarmee levert deze jongeman, die zijn studie journalistiek bijna beëindigd heeft een belangrijke bijdrage aan de emancipatie van onze gehandicapte medemens.

Jacob heeft moeite met praten en bewegen en daarom wordt hij vaak in het openbaar vreemd aangekeken, zodat hij er met de camera op uitgaat om mensen te vragen of ze weten wat normaal en abnormaal is. Daar komen niet echt duidelijke reacties op, waardoor Jacob zich teleurgesteld voelt. Het is voor hem de vraag of zijn leven wel de moeite waard is. Hij laat het er niet bij zitten en wil onder regie van Thomas Corneliussen een toneelstuk schrijven naar aanleiding van drie vragen die hem bezighouden: heb ik het recht om te leven, wil ik gehandicapt zijn en bestaat normaliteit? Als hij eenmaal op het podium staat, voelt hij zich naakt maar dat is normaal zegt Thomas, die wil dat hij zijn stuk baseert op gebeurtenissen die hij zelf heeft meegemaakt.

In het eerste bedrijf gaat het over zijn afkomst. Hij werd met drie maanden uit Azië geadopteerd en al gauw als achterlijk bestempeld. Zijn pleegouders kregen de mogelijkheid om hem terug te sturen maar dat weigerden ze. Een filosoof én neurowetenschapper helpt hem voor de wetenschappelijke onderbouwing. Wat betekent bij voorbeeld de uitspraak: recht om te leven? Een hersenscan toont aan dat het met het gat in zijn hersenen, waarover zijn pleegmoeder hem vertelde, wel mee valt. Alleen mist er iets in het gebied dat de bewegingen aanstuurt. Jacob voelt zich daardoor al een stuk normaler. In scène 7 stelt hij zich de toekomst voor vol Ubermenschen. Voor gehandicapten is geen plaats, die worden langs een stortkoker afgevoerd.

In het tweede bedrijf neemt Jacob een kijkje in een instituut waar menselijke gedrochten op sterk water staan. Daarnaast bezoekt hij het Kruizenveld waar zestienduizend kruizen de abortussen symboliseren die in één jaar uitgevoerd zijn. Jacob vraagt zich of hij ook een leegte geschapen zou hebben als hij geaborteerd was geweest. Hij onderzoekt of men hem bij de omroep of de krant als stageaire wil hebben, maar dat blijkt niet het geval. Als hij op een speelplaats komt, begint een kind spontaan te huilen. Hij krijgt buikpijn en wordt rectaal onderzocht hetgeen hem brengt tot de opmerking brengt dat hij nooit homo zal worden. In scène 29 leest hij een brief aan zijn ongeboren zoon voor en moet huilen.

In het derde bedrijf gebeurt iets wat niet voorzien werd. Jacob wordt op weg naar het theater aangereden en moet rust houden vanwege een schedelbasisfractuur. Men besluit na een uitstel van zes maanden een stand in te gebruiken, maar gemakkelijk is dat niet.
In het vierde bedrijf tenslotte wordt Jacob in een plastic koker neergelaten, waardoor hij er uit ziet als een van de gedrochten op sterk water. Zijn zelfvertrouwen heeft inmiddels een deuk gekregen, maar Nicolaas brengt hem er toch toe om door te zetten.

De voorstelling in een uitverkochte zaal begint met een verteller die Jacob inleidt en de moed schetst die Jacob heeft moeten vinden. Zelf begint hij met een grap. Als mensen hem zien willen ze weglopen of hem vermoorden, dus een leuke avond zal het niet worden. Aan het eind loopt iedereen met hem weg. In de epiloog gaat hij weer naar het huilende kind in de speeltuin, maar nu gaat hij met het kind spelen en ontstaat er een band, waarmee gezegd is dat Jacob zijn gevoel van eenzaamheid en anders zijn overwonnen heeft.  

Hier de trailer op vimeo.

Recensie: Eenrichtingstraat (1994), Walter Benjamin Zwierige lijst met alle mogelijke onderwerpen

Eenrichtingstraat - toen nog met een enkele s in het midden geschreven - is een verzameling aforismen, tekstfragmenten en notities die in 1928 in Duitsland het licht zag. Walter Benjamin noteerde invallen en bundelde die lang voordat zijn jeugdherinneringen in Berlijnse jeugd gepubliceerd werden. Ik vond dat laatste werk erg beschouwelijk en herkende dat in een recensie van Cyrille Offermans (De Groene Amsterdammer, 5 augustus 2015). Die schrijft in een artikel met de titel Kroniek van een Berlijnse jeugd dat Benjamin het schrijven van Berlijnse jeugd veroverde op een nog niet fatale depressie.

Eenrichtingstraat - waarop de naam van de documentaire One way street gebaseerd is - is lichter en strijdbaarder van toon, al is het, net als ik in mijn bespreking van Berlijnse jeugd schreef, soms niet zo duidelijk welke kant Benjamin op wil. Hij opent met een stukje Tankstation, waarin hij stelt dat belangrijke literatuur alleen effectief wordt als handelen en schrijven strikt genomen worden afgewisseld. vandaar ook dat hij de vorm van een pamflet of de brochure de voorkeur geeft boven het boek. ‘Alleen deze prompte taal blijkt effectief opgewassen tegen het moment. Meningen zijn voor het reusachtige apparaat van het maatschappelijke leven wat olie is voor machines; men gaat niet voor een turbine-motor staan en overgiet deze met machineolie. Men spuit een beetje daarvan in verborgen nippels en naden, die men moet kennen.’

Onder kopjes die onderstreept zijn om aan te geven dat een nieuw onderwerp wordt aangesneden, gaat het, net als in Berlijnse jeugd, vaak over herinnering maar daarnaast is ook sprake van een revolutionair elan. Het langere stuk Keizerspanorama, dat ook een titel van een hoofdstuk is in Berlijnse jeugd, gaat dit keer over de inflatie, zoals die zich na de Eerste Wereldoorlog in Duitsland aftekende. Benjamin signaleert ook het verval van het intellect in de Duitse burgerij, het verdwijnen van een ongereflecteerd vertrouwen in de maatschappij en een sterke toename van de armoede die de mens tot schande is. Zelfs de vrijheid van gesprek gaat door de geldontwaarding verloren. Hij sluit het stuk heel actueel af met een oproep tot eerbied voor de natuur. Elders pleit hij voor een snelle afschaffing van de bourgeoisie, ook al zal die ten gunste van het proletariaat toch wel aan innerlijke tegenspraken ten gronde gaan. Geld en regen horen bij elkaar, stelt hij verderop.  

Onder het kopje Leermiddelen schrijft Benjamin over Principes van de dikke pil of de kunst volumineuze boeken te maken. Aan het eind daarvan staat de zin:
Een periode die, metrisch van conceptie, naderhand op een enkele plek in haar ritme gestoord wordt, levert de mooiste prozazin op die zich denken laat. Onder het kopje Verboden aan te plakken! behandelt hij de techniek van de schrijver in dertien thesen. Een daarvan luidt dat men zijn pen stug dient te houden tijdens ingevingen, terwijl hij anderzijds beweert dat men nooit moet ophouden met schrijven omdat niets men meer invalt. Het maakt de gedachtewereld van Benjamin wel eens lastig te volgen. Hij is iemand die in zijn notities ruimte laat voor meerdere interpretaties en meerdere manieren om de werkelijkheid te bezien. Verrassend is een stuk onder het kopje Bierhal dat gaat over matrozen, die zich overal ter wereld thuis voelen, zolang er maar bier is en leuke meiden. Hij brengt hun verblijf op zee in verband met allerlei kroegen overal ter wereld die daar dichtbij elkaar liggen waardoor tijd en ruimtebesef verdicht worden.

Het werk is opgedragen aan zijn Letse vriendin Asja Lacis en gezet in een aparte lay-out met een bijzonder ontwerp van Sasha Stone. In een nawoord getiteld Doortocht schrijft vertaler Michel van Nieuwstadt - die niet dit werk maar ander werk van de Frankfurters vertaalde - dat de term eenrichtingsstraat verwijst naar de gang van de geschiedenis die maar een kant op kan. Ook vertelt hij over de ontstaansgeschiedenis van dit boek en over de invloed die hij op Menno ter Braak had. Het marxistische begrip verdinglijking vat Benjamin anders en breder op dan zijn collega’s van de Frankfurter Schule, maar daarover heeft hij later meer geschreven in Het kunstwerk in het tijdperk van zin technische reproduceerbaarheid (1936).

Hier mijn bespreking van Berlijnse jeugd, hier die van One way street, hier het artikel Kroniek van een Berlijnse jeugd.